INFORMATION

Trackern är uppstartad för sommaren 2016.
Kalibrering av utrustningen pågår vilket gör att en del blixtar visas lite fel till en början.